Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biofrigas Sweden AB

Biofrigas Sweden AB

Biofrigas Sweden AB
J.A. Wettergrensgata 7
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

www.biofrigas.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biofrigas erbjuder nyckelfärdiga anläggningar som gör det möjligt att tillverka, uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri.

Teckningsperiod:

7 maj 2020 - 22 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17 Mkr

Teckningskurs:

4,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,96 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 1100 aktier.

Övrigt:

Biofrigas noteras på Spotlight den 18 juni 2020.

12,1 Mkr av emissionen, motsvarande cirka 71 procent, är säkrad på förhand via teckningsförbindelser.

Uppdatering: Nyemissionen tecknades till totalt cirka 28,96 Mkr.

Uppdaterat: 2020-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss