Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioextrax AB

Bioextrax AB

Bioextrax AB
Sölvegatan 43
223 62 Lund

Hemsida:

bioextrax.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.

Teckningsperiod:

6 april 2022 - 6 april 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,4 Mkr

Teckningskurs:

27,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

405,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till främst till strategiska investerare, bland annat Charles Tooby (cirka 5 MSEK), Polynom Investment AB (publ) (cirka 4,6 MSEK), AD94 Holding Aktiebolag (cirka 3,0 MSEK) och Hemmeslöv Consulting AB som kontrolleras av Mats Persson som valberedningen föreslår som ny styrelseordförande i bolaget vid den extra bolagsstämman den 25 april 2022 (cirka 0,5 MSEK).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss