Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioextrax AB

Bioextrax AB

Bioextrax AB
Sölvegatan 43
223 62 Lund

Hemsida:

bioextrax.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.

Teckningsperiod:

20 maj 2021 - 3 juni 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,2 Mkr

Teckningskurs:

70 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 maj 2021

Värdering:

244,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:20. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Bioextrax har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om totalt cirka 12,2 Mkr, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska inte överstiga 98,00 SEK och inte understiga 70,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 1 juni 2022 - 15 juni 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2021-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss