Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

26 januari 2021 - 27 januari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

500 Mkr (+93 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

15,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie Investment Bank och Numis Securities.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 26 januari 2021 meddelade Bambuser att de inleder en riktad emission på ca 500 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar den 27 januari. Utöver detta är Ribers Park Fastighets AB intresserad av att sälja 6 miljoner befintliga aktier, dvs ca 90 Mkr.

Anders Holch Povlsen har indikerat att han är intresserad av att delta i emissionen och komma upp i ett ägande på 10 % i Bambuser.

Uppdatering: Bambuser fick in 500 Mkr till 15,50 kr per aktie och vidare så sålde aktieägaren de erbjudna aktierna för totalt 93 Mkr, dvs till samma kurs som emissionen.

Tecknades av svenska och internationella institutioner, inkl Anders Holch Povlsen, några existerande ägare som Lancelot Asset Management, TIN Fonder och Handelsbanken Fonder.

Uppdaterat: 2021-01-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss