Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

10 april 2019 - 24 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

0,57 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 april 2019

Värdering:

8,67 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent, varav 21 procent genom teckningsåtaganden från bolagets huvudägare och styrelse (vederlagsfritt) samt resterande 79 procent genom garantiåtaganden från större aktieägare, styrelse och ledning.

Uppdaterat: 2019-04-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss