Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Azelio AB

Azelio AB

Azelio AB
Forsbrogatan 4
662 34 Åmål

Hemsida:

azelio.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Azelio utvecklar och säljer kraftverk baserade på en stirling-motor som drivs med solenergi och gas (även lågkvalitativ), vilket man kombinerar med termisk lagring av energi. Azelio AB hette tidigare Cleanergy AB.

Teckningsperiod:

4 oktober 2022 - 18 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

300 Mkr

Teckningskurs:

10,36 kr per unit / 1,48 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 september 2022

Värdering:

171,4 Mkr pre-moneyy

Villkor:

Företrädesrätt 7:4. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO33.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare, styrelseledamoten Kent Janér, har åtagit sig, direkt och genom bolag, att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 25,6 MSEK. Ytterligare personer ur styrelsen har tillsammans ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 4,3 MSEK. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 31 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 269 MSEK, vilket motsvarar cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.

Varje teckningsoption av serie TO33 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 15 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO33 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 14 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde om cirka 0,50 SEK per aktie och högst 2,22 SEK per aktie.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 56,7 % med uniträtter och till 2,5 % utan uniträtter, dvs 59,2 % tillsammans. 40,8 % tecknades av garanter.

Uppdaterat: 2022-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss