Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aros Bostadsutveckling AB

Aros Bostadsutveckling AB

Aros Bostadsutveckling AB
Hamngatan 13
111 47 Stockholm

Hemsida:

arosbostad.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Teckningsperiod:

7 juni 2021 - 14 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

300 Mkr + 52,1 Mkr (+47,5 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

56 kr

Likviddag:

18 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

1,8 miljarder kronor pre-money, räknat på enbart stamaktier.

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har exakta datum för teckningsperioden inte presenterats, 31 maj - 7 juni är bara dummy-datum.

Aros Bostadsutveckling noterar sina stamaktier på First North i samband med detta erbjudande.

Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder har förbundit sig att teckna stamaktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 280 Mkr. Vidare har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 Mkr utanför erbjudandet och villkorat av att Erbjudandet genomförs, innebärandes att M2 Asset Managements ägande i Bolaget uppgår till cirka tio procent efter erbjudandets genomförande.

Aros har sedan tidigare preferensaktier av två serier noterade.

Uppdatering: Teckningstiden är 7-14 juni 2021 och noteringen sker den 16 juni 2021.

Uppdaterat: 2021-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss