Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aros Bostadsutveckling AB

Aros Bostadsutveckling AB

Aros Bostadsutveckling AB
Hamngatan 13
111 47 Stockholm

Hemsida:

arosbostad.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Teckningsperiod:

26 oktober 2018 - 12 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,6 Mkr + 4,9 Mkr

Teckningskurs:

98 kr per preferensaktie

Likviddag:

15 november 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

10 preferensaktier, minimum 100 preferensaktier

Övrigt:

Första handelsdag på First North förväntas bli den 19 november 2018.

Utdelningen på preferensaktien uppgår till 8,50 SEK per år, med kvartalsvis utdelning om 2,13 SEK respektive 2,12 SEK per Preferensaktie. Preferensaktier i Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018. Direktavkastningen baserat på teckningskursen uppgår till 8,67 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss