Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ANTCO. Investment Group AB

ANTCO. Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 18 A
114 34 Stockholm

Hemsida:

/antcoinvestmentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Teckningsperiod:

1 juni 2023 - 1 juni 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

1,35 Mkr

Teckningskurs:

3,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

29,91 Mkr

Villkor:

Apportemission riktad till säljare av aktier i BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB.

Post:

Övrigt:

ANTCO köper 0,18 % av aktierna i BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB och betalar med aktier.

Observera, lägg inte så stor vikt vid värderingarna, emissionen görs till långt över marknadskurs.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss