Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ANTCO. Investment Group AB

ANTCO. Investment Group AB
Birger Jarlsgatan 18 A
114 34 Stockholm

Hemsida:

/antcoinvestmentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ANTCO är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad.

Teckningsperiod:

19 december 2022 - 19 december 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

3,88 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission avseende betalning för aktier i Vorto Gaming.

Post:

Övrigt:

ANTCO har ingått avtal att förvärva 1,9 % av aktierna i tech-bolaget Vorto Gaming AB. Detta är ANTCOs andra köp av aktier i Vorto Gaming AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss