Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Anoto Group AB

Anoto Group AB

Anoto Group AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

www.anoto.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Teckningsperiod:

11 mars 2013 - 25 mars 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

93,19 Mkr

Teckningskurs:

1,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2013

Värdering:

Pre-money 233 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

De exakta villkoren har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Informationen uppdaterad med faktiska villkor.

Uppdaterat: 2013-03-07

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss