Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amnode AB

Amnode AB

Amnode AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.amnode.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

Teckningsperiod:

1 december 2021 - 15 december 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

6,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2021

Värdering:

10,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje 1 aktie ger 1 teckningsrätt. Det krävs 1 teckningsrätt för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Amnode har erhållit teckningsåtaganden från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare samt representanter från styrelse och ledning uppgående till cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss