Efter positiva rapporten – nu satsar Amnode på företrädesemission

Orderläget för verkstadsindustribolaget Amnode är positivt inför de kommande kvartalen 2018. Nu genomför bolaget en företrädesemission för att bland annat kunna investera i nya och effektivare maskiner för att höja produktiviteten och minska avbrott. – Vi vill möjliggöra nödvändiga rationaliseringar och investeringar i ännu högre automatiseringsgrad för att öka lönsamheten, säger Sam Olofqvist, vd.

Verkstadsindustribolaget Amnode har haft en tuff period under de senaste åren, men med en bra delårsrapport i ryggen ser Lars Save, styrelseordförande, ljuset i tunneln. Han tror att de positiva fördelarna med att ha produktionen i Sverige när de svenska globala exportföretagen kommer att stärka deras position på marknaden.

 – Leveranstiderna kan förkortas avsevärt i jämförelse med att skeppa in produkterna från till exempel Asien. Det tar cirka sex till åtta veckor innan en container är framme vilket är lång tid om man är inne i en kritisk period. Leveransprecision är allt för våra kunder som inte vill bygga lager, och det är inte alltid säkert att leveranserna håller tillräcklig hög kvalitet när de väl anländer, säger Lars Save.

Består av tre bolag

Amnode består av tre bolag, två fabriker och tre varumärken. Verksamheten bedrivs i Stacke Mattssons AB och Stacke Sourcing AB i Gnosjö samt hos SGV Forging in Skultuna AB i Skultuna. Nu genomför verkstadsindustribolaget en företrädesemission för att kunna köpa in nya maskiner och automatiseringsutrustning för att bland annat minska avbrott, höja kvaliteten – och öka produktiviteten.

 – Vi vill visa att det går att bedriva lönsamhet inom verkstadsindustrin även i Sverige. Automatiserade fabriker är receptet på framgång och vi kommer att ta Amnode in i framtiden genom robotisering och produktion med begränsad bemanning. Vi har nolltolerans när det gäller både misstag och förseningar och vi bygger inte heller upp stora lager. Det vi producerar går direkt ut till kunden, säger Lars Save. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Deras fokus är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, industri- och VVS-kunder på den europeiska marknaden.

 – Vi är underleverantörer åt flera stora internationella företag, men det går inte att leva på gamla meriter. Nu växlar vi upp för att kunna möta våra kommunicerade finansiella mål 2019: 100 MSEK i omsättning med en EBITDA- marginal på minst 12 %. Tillväxten är nödvändig för att lönsamheten ska förbättras och bli uthållig, säger Sam Olofqvist och förklarar att deras investeringar i automatisering och nya artiklar som är tidiga i sina produktcykler kommer att innebära konkurrenskraftiga leveranstider och en bättre produktmix till kunderna.

NYEMISSIONSFAKTA AMNODE

Teckningstid: 5 juni – 19 juni 2018
Teckningskurs: 0,05 SEK
Antal aktier innan nyemission: 174 447 704
Emissionsbelopp: ca 7 MSEK
Bolagsvärde före emission: ca 8,7 MSEK
Kontanta teckningsförbindelser från Styrelse, ledning och större aktieägare utan kostnad förbolaget: ca 2,34 MSEK, kontant likvid motsvarande ca 34 % av företrädesemissionen.
Garantiåtaganden: 4,2 MSEK motsvarande ca 60 % av företrädesemissionen.

Totalt ca 94 % av företrädesemissionen som på förhand är säkerställd.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 46 procent.

LÄS MER PÅ: www.amnode.se

Amnode AB

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.