Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amniotics AB

Amniotics AB

Amniotics AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.amniotics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amniotics har patentsökt en metod för att tillvarata nyupptäckta stamceller ur fostervatten. Amniotics AB hette tidigare Longboat Amniotics AB. Longboat Amniotics AB hette tidigare Longboat Explorers AB.

Teckningsperiod:

15 juni 2021 - 29 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr + 8 Mkr

Teckningskurs:

41 kr per unit / 20,50 kr per aktie

Likviddag:

2 juli 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

265,2 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Post:

Minimum 150 units.

Övrigt:

Amniotics noteras på First North den 6 juli 2021.

Amniotics har erhållit teckningsåtaganden om 43 Mkr.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 23,50 kr.

Uppdaterat: 2021-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss