Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amido AB

Amido AB

Amido AB
FörstaLånggatan19
413 27 Göteborg

Hemsida:

www.amido.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amido levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare.

Teckningsperiod:

13 september 2021 - 13 september 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

6,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

150,65 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB), som även erhåller 1 000 000 teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande tillförs Amido 10 miljoner SEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss