Börsplus har ljummen inställning till Amidos notering

Noteringsemissionen i Amido kan tecknas av kortsiktiga spekulanter men långsiktiga investerare bör avstå, ungefär så tolkar vi Börsplus neutrala rekommendation.

Amido gör just nu en noteringsemission på 33 Mkr till 5,50 kr per aktie inför en notering på Spotlight. Erbjudandet får 4 av 6 i betyg vilket ska tolkas som en neutral rekommendation.

”Amido har utvecklat en mjukvara som lockat stora fastighetsbolag, tycks ge kundnytta och har få kundavhopp. Om bolaget kan bibehålla tillväxten närmsta tiden bör det kunna bli en bra aktie att teckna. Bolaget har en orderstock på över 100 000 nycklar vilket pekar på att trenden kan fortsätta i närtid. Placerare med kort investeringshorisont och förkärlek för små förhoppningsbolag kan absolut överväga att teckna en post”

”På längre sikt är vi inte lika optimistiska kring förutsättningarna. Internationell framgång är långt ifrån given och tjänsten DAX verkar inom ett hett område där konkurrensen lär hårdna. De högt ställda ambitionerna lär behöva skruvas ned i sinom tid. Vi är mer positiva än negativa men avstår från regelrätt råd att teckna”

Det får väl sägas vara en svag teckna-rekommendation för kortsiktiga spekulanter och en avstå-rekommendation för långsiktiga investerare.

Se även: IPO-intervju med VD för Amido

Läs även:

Analytiker anser att Toleranzias emission är intressant

Transcendent Group får avvakta-rekommendation efter notering

Amido AB

Amido levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare.