Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amido AB

Amido AB

Amido AB
FörstaLånggatan19
413 27 Göteborg

Hemsida:

www.amido.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Amido levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare.

Teckningsperiod:

23 oktober 2019 - 8 november 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

33 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

92,5 Mkr pre-money

Villkor:

Post:

Minimum 1000 units.

Övrigt:

Amido noteras på Spotlight den 15 november 2019.

5 Mkr av emissionen är tecknad på förhand och 25 Mkr är garanterade.

Uppdatering: Teckningstiden är 23 oktober - 8 november, och noteringen på Spotlight är planerad till 2 december 2019.

76 % av emissionen är säkerställd. 5 Mkr via teckningsförbindelser och 25 Mkr via garantier.

Uppdaterat: 2019-10-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss