Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alteco Medical AB

Alteco Medical AB

Alteco Medical AB
Höstbruksvägen 8
226 60 Lund

Hemsida:

altecomedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.

Teckningsperiod:

7 december 2017 - 21 december 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,2 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 december 2017

Värdering:

27,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-12-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss