Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alltainer AB

Alltainer AB

Alltainer AB
Stora åvägen 21
436 34 Askim

Hemsida:

alltainer.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam.

Teckningsperiod:

4 april 2023 - 4 april 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,96 Mkr

Teckningskurs:

3,98 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission för att reglera tilläggsköpeskilling.

Post:

Övrigt:

"Övertagandet av CSW i 2021, har varit positivt för Alltainer. Priset på totalt 10,96 MSEK har redan genererat intäkter till Alltainer, och med den förväntade framtida ökning i försäljningen till USA kommer den ökade marginal som tidigare tillfall CSW som exklusiv återförsäljare i USA nu bidra till Alltainers resultat." säger Jakob Kesje CEO för Alltainer.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss