Avstå från Alltainers notering rekommenderar analytiker

Alltainer gör en IPO på Spotlight och Affärsvärlden har gjort en analys med rekommendationen att investerare bör avstå.

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer containrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkas av bolaget i Vietnam och huvudmarknad är USA. Alltainer gör nu en noteringsemission på upp till 14,7 Mkr inför noteringen på Spotlight den 11 december.

Affärsvärlden – Avstå

Affärsvärlden har gjort en analys av erbjudandet och ger det 2 av 6 i betyg, vilket innebär en rekommendation om att man bör avstå.

“Vi är inte övertygade om varken produkten eller marknaden de verkar på. Den korta bolagshistoriken i kombination med ett stort beroende av en enskild kund höjer risknivån i bolaget…”

Se även: IPO-presentation av Alltainer

Alltainer AB

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam.