Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alcadon AB

Alcadon AB

Alcadon AB
Segelbåtsvägen 7
112 64 Stockholm

Hemsida:

www.alcadon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data- och telekommunikation – samt vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Teckningsperiod:

12 januari 2022 - 13 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

128 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1834,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Danske Bank i Sverige.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 12 januari 2022 inledde Alcadon en emission på 1,28 miljoner aktier.

Uppdatering: Alcadon fick in 128 Mkr till 100 kr per aktie. Tecknades av en mängd befintliga ägare och nya svenska och internationella investerare, däribland Andra AP-fonden, FE Fonder, Humle Fonder, Danske Invest Småbolagsfond och ÖstVäst Capital Management.

Uppdaterat: 2022-01-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss