Alcadon är en bra aktie anser Affärsvärldens analytiker

Optisk fiber för bredband

Affärsvärlden gav idag i en analys på Alcadon en köprekommendation, tror att marginalen kan stiga till 8 procent framöver.

Affärsvärlden publicerade denna eftermiddag en analys på Alcadon som mynnade ut i en köprekommendation för aktien. Enligt analystjänstens prognos kan bolagets marginal stiga till 8 procent framöver.

”Vi räknar med en viss organisk tillväxt kommande år (3-4 procent) – i linje med bilden att bredbandsmarknaden slutar falla. Bredbandsutvecklingen kvarstår ändå som en osäkerhetsfaktor i prognoser och för aktien då Alcadons lönsamhet framstår som ganska volymkänslig”

”Alcadon har tidigare varit utelämnat åt svängningarna på bredbandsmarknaden och är nog fortfarandet det i viss grad. Men troligen är den nischen klart närmare botten än ett normalläge i nuläget. Över tid bör det alltså bli bättre”, skriver tidningen.

Alcadon-aktien gick idag ner 0,8 % och stängde på 37,30 kronor.

Alcadon AB

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data- och telekommunikation – samt vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.