Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ADDvise Group AB

ADDvise Group AB

ADDvise Group AB
Industrivägen 7
171 48 Solna

Hemsida:

www.addvise.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ADDvise är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. ADDvise Group AB hette tidigare ADDvise Lab Solutions AB.

Teckningsperiod:

17 januari 2019 - 31 januari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,9 Mkr

Teckningskurs:

0,58 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 januari 2019

Värdering:

24,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie (oaktat serie) erhålls en (1) uniträtt. Varje uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2019/2021.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från nuvarande storägare och styrelsemedlemmar i ADDvise.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie av serie B under teckningsperioden från och med den 25 januari till och med den 8 februari 2021, till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs ADDvise cirka 27,9 MSEK, före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2019-01-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss