Sverigeledande life science-bolag förvärvar ännu ett företag – tar in mer kapital

Life science-bolaget ADDvise förvärvar nu ett nytt företag – helt i linje med deras tillväxtstrategi och deras första på den finska marknaden. Med detta förvärv breddar bolaget sitt erbjudande både geografiskt och produktmässigt.

ADDvise är Sveriges ledande leverantör av utrustning till framför allt sjukvård- och forskning. Förvärv ligger i centrum för tillväxtstrategin och tack vare den kan de erbjuda en bred produktportfölj till sina kunder och samtidigt öka aktieägarvärdet.

– Våra verksamheter spänner över många olika fält inom life science-området. I och med att vi gjort strategiska förvärv av etablerade bolag har vi mycket kompetens internt, säger Rikard Akhtarzand, vd på ADDvise.

Nytt förvärv gör att ADDvise breddar sin verksamhet

Senast i raden av förvärv är ett medicintekniskt företag i Finland. Förhandlingarna är i slutfasen och ambitionen är att tillträda innan första kvartalet är slut. Det finska bolaget är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medicinteknisk utrustning till världsledande varumärken på den finska marknaden. Det finns alltså en stor marknadspotential, och det blir dessutom en ny geografisk marknad för ADDvise.

– Den största delen av vår verksamhet finns i Sverige i dag men vi har också tre dotterbolag på den nordamerikanska marknaden. Genom detta förvärv tar vi oss in på en ny geografisk marknad och utökar erbjudandet mot våra kunder, samtidigt som vi växer som koncern och ökar vår lönsamhet, berättar Rikard Akhtarzand.

ADDvise har också nyligen, baserat på hur omsättningen sett ut de senaste tolv månaderna, gjort en beräkning av hur koncernen kommer att se ut efter det nya förvärvet. Tillägger man det finska bolaget ligger omsättningen på över 350 miljoner kronor.

– Storleken är viktig för att vi ska kunna fortsätta på den förvärvsresa vi gör, säger Rikard Akhtarzand.

Nyemission möjliggör förvärvet av finskt medicinteknikbolag

För att kunna genomföra förvärvet genomför ADDvise en nyemission om cirka 24,9 miljoner kronor mellan den 17 januari och den 31 januari. Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från större aktieägare samt styrelsemedlemmar.

– Vi går in med kapital från egen kassa men behöver lite till för att det ska gå igenom. Parallellt med detta stärker vi också vår balansräkning. Det är därför vi genomför den här nyemissionen nu, säger Rikard Akhtarzand.

Förvärvsstrategin syftar till att stärka erbjudandet

– Det handlar om nischspelare inom sina respektive segment. Det innebär också att personalen är väldigt rutinerad och kan sortimentet vilket ytterligare ökar kompetensen i vår koncern, berättar Rikard Akhtarzand.

Läs mer om nyemissionen eller teckna direkt hos Mangold

Läs mer om ADDvise på: www.addvisegroup.se

ADDvise Group AB

ADDvise är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. ADDvise Group AB hette tidigare ADDvise Lab Solutions AB.