Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OmniCar Holding AB

 OmniCar Holding AB

OmniCar Holding AB
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg

Hemsida:

/www.omnicar.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OmniCar är ett danskt bolag som utvecklat en mjukvarulösning åt bilhandlare för att erbjuda tjänster. Bolaget använder även sin egen plattform för att själva erbjuda tjänster till bilägare, så som däckbyte och mobil serviceverkstad.

Teckningsperiod:

21 juni 2023 - 5 juli 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,02 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 juni 2023

Värdering:

11,44 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:4. För varje 1 innehavd aktie erhålls 7 teckningsrätter. 4 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

88 % av företrädesemissionen är säkerställd på förhand. 8,9 Mkr via teckningsförbindelser och 8,7 Mkr via garantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss