Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OmniCar Holding AB

 OmniCar Holding AB

OmniCar Holding AB
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg

Hemsida:

omnicar.dk

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

OmniCar är ett danskt bolag som utvecklat en mjukvarulösning åt bilbranschen. Mjukvarulösningen genererar ökad omsättning och förbättrad kundlojalitet för bilhandlare.

Teckningsperiod:

5 december 2017 - 5 december 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

31 Mkr

Teckningskurs:

62 kr per unit / 15,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Lisa Mossinger, Anders Oscarsson, Mats Nylander, William Hatle, Alexander Ivarsson, Daniel Erlandsson, Erik Arvidsson, Jimmy Jönsson, Christian Jeppsson, Andreas Samuelsson, Simon Mattsson, Henric Stenholm, Oliver Molse, Oscar Molse och Modelio Equity AB.

Post:

Övrigt:

Varje 1 unit består av 4 aktier och 3 optioner.

Varje option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie till 18,60 kr under perioden 1 december 2019 - 30 november 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss