Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OmniCar Holding AB

 OmniCar Holding AB

OmniCar Holding AB
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg

Hemsida:

omnicar.dk

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OmniCar är ett danskt bolag som utvecklat en mjukvarulösning åt bilbranschen. Mjukvarulösningen genererar ökad omsättning och förbättrad kundlojalitet för bilhandlare.

Teckningsperiod:

8 juni 2017 - 22 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,04 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

53,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 950 aktier.

Övrigt:

OmniCar börjar handlas på Aktietorget den 13 juli 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,5 MSEK, totalt motsvarande cirka 54 procent av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss