Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 4C Group AB

4C Group AB

4C Group AB
Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Hemsida:

/www.4cstrategies.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

4C Strategies är en leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning.

Teckningsperiod:

17 maj 2022 - 23 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr ( + 352,4 Mkr + 67,9 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

27 maj 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

1 087,2 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten i Sverige begränsas i detta fall till kunder hos Nordnet.

Post:

50 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

4C Group noteras på First North den 24 maj 2022.

Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 335 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss