Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 2cureX AB

2cureX AB

2cureX AB
Birkevej 37
3460 Birkerød

Hemsida:

www.2curex.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

2cureX är ett danskt bolag, med rötter i bolaget Carlsberg Research Center, som utvecklar en metod vid namn IndiTreat vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat har även potential att användas inom andra cancerindikationer.

Teckningsperiod:

13 oktober 2017 - 27 oktober 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,3 Mkr

Teckningskurs:

7,80 kr

Likviddag:

Fyra dagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

62,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 700 aktier.

Övrigt:

2cureX noteras på First North den 24 november 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,2 MSEK, totalt motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2017-10-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss