2cureX i akut finansieringskris – ska avnotera företaget

2cureX har inte lyckats säkra finansiering för sin verksamhet, ska ansöka om avnotering. Tror att sannolikheten är större att lyckas få finansiering som onoterat företag.

2cureX meddelade ikväll att de har allvarliga finansiella svårigheter och att pengarna bara räcker till slutet av andra kvartalet. Bolaget har tidigare meddelat att de dragit ner på kostnaderna och ikväll berättade man även att försök till finansiering gjorts men att framgång har uteblivit. Bolaget bedriver av dessa anledningar ingen kommersiell verksamhet för tillfället. Bolaget hade den 1 mars en kassa på 7,1 miljoner kronor.

Avnotering och vägen framåt

2cureX har numera färre än 300 så kallade kvalificerade aktieägare och bolaget tror sig vidare inte kunna uppfylla flera av Nasdaqs noteringskrav framöver. Styrelsen planerar därför att ansöka om avnotering från First North. Styrelsen tror att chanserna är större för bolaget att få nödvändig finansiering som ett onoterat bolag.

2cureX AB

2cureX är ett danskt bolag, med rötter i bolaget Carlsberg Research Center, som utvecklar en metod vid namn IndiTreat vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat har även potential att användas inom andra cancerindikationer.