Börsnotering av

Novus Group International AB

Novus affärsidé är att förnya undersökningsbranschen nationellt och internationellt genom att kommersialisera, för branschen, ny teknik. Utifrån den förändring undersökningsbranschen står inför kan Novus därmed erbjuda kunderna mer kostnadseffektiva, snabba och precisa marknads- och opinionsundersökningar, främst genom SMS och Webb.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Efter nyemission; ALS Invest AB 69,5 %, Karin Nelsson 7,7 %, ägare som tillkommer i nyemissionen 22, 8 %.

Värdering

21,9 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Mer information

Företaget genomför en nyemission i april. Uppdatering: Företaget flyttar noteringdag från 23 maj till 1 juni för att säkerställa att alla aktieägare hinner få in aktierna på sina vp-konton innan handeln börjar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner