Börsnotering av

NordIQ Göteborg AB

NordIQs affärsidé är att tillhandahålla smarta fjärrvärmecentraler som spar energi, pengar och miljö. NordIQs primära kundsegment är fastighetsägare (flerbostadshus och större fastigheter) och energibolag samt deras leverantörer. Kundvärdet för fastighetsägare är primärt energibesparing, komfort och miljövänlighet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Matts Lindgren 36,3 %, Peter Gummérus 33,4 %, Svensksundh Invest 29,5 %, Johan Norén 0,4 %, Per-Åke Franck 0,4 %.

Värdering

Pre-money 23,7 Mkr och 28,7 Mkr post money om nyemissionen inför listningen fulltecknas.

Mer information

NordIQ gör en nyemission på 6 Mkr under oktober 2011 och listar sig efter det på Aktietorget.

Uppdatering: Nyemissionen fulltecknades inte, men företaget fick in mer än den nedre gräns styrelsen ställt upp. NordIQ listas den 19 december 2011 på Aktietorget.

Uppdatering: NordIQ listas på Aktietorget den 27 december 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner