Green Technology Invest Gtech AB

Green Technology Invest Gtech investerar i segmentet förnyelsebar energi och kommersiella miljöförbättrande lösningar i bolag som har god potential på en stor marknad, tillämpar beprövad teknologi, applikationer och systemlösningar samt kan visa positivt kassaflöde. Företagets tidigare verksamhet (då under namnet Purity AB) var att vara ett svenskt tekniskt innovationsföretag som verkar inom området vattenrening för hushåll. Utifrån företagets patentinnehav, vetenskapliga förankringar och kompetens inom området, utvecklar och marknadsför Purity AB unika vattenkokare med reningsfunktion. Green Technology Invest Gtech AB hette tidigare Purity AB.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
Green Technology Invest Gtech AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner