Börsnotering av

Green Technology Invest Gtech AB

Green Technology Invest Gtech investerar i segmentet förnyelsebar energi och kommersiella miljöförbättrande lösningar i bolag som har god potential på en stor marknad, tillämpar beprövad teknologi, applikationer och systemlösningar samt kan visa positivt kassaflöde. Företagets tidigare verksamhet (då under namnet Purity AB) var att vara ett svenskt tekniskt innovationsföretag som verkar inom området vattenrening för hushåll. Utifrån företagets patentinnehav, vetenskapliga förankringar och kompetens inom området, utvecklar och marknadsför Purity AB unika vattenkokare med reningsfunktion. Green Technology Invest Gtech AB hette tidigare Purity AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ägare den 31 augusti 2011; SwissLife 23,72 %, SEB Life 17,79 %, Maximilian Kylén 11,56 %, Ove Högfeldt 7,91 %, Gimli Investment AG 7,91 %, Åsa Snaar 5,2 %, Per-Göran Carlsson 3,95 %, Johan Haasum 3,95 %, Protime Analys AB 2,33 %, Bo Rybeck 1,98 %, Övriga 9,85 %. Totalt 1600 aktieägare.

Uppdatering: Ägarstruktur den 30 september 2011; Capensor Capital AB 1,42 %, Carlsson, Per-Göran 3,31 %, Gimli Investment AG 4,96 %, Haasum, Johan 3,31 %, Högfeldt, Ove 6,62 %, JP Morgan Bank 13,23 %, Kylén, Maximilian 9,72 %, Protime Analys AB 1,95 %, Rybeck, Bo 1,65 %, SEB Life 14,88 %, SIX SIS AG 6,62 %, Snaar, Åsa 3,77 %, Strandwitz, Björn 3,22 %, Åkerson, Arne 1,65 %, Övriga 23,68 %.

Mer information

Purity AB är en avknoppning från HVR Water Purification AB.

Uppdatering: I kallelse till stämma den 17 februari 2011 meddelar företaget att man planerar att köpa ett företag som heter ODP Baltic AB. Nuvarande verksamhet i Purity AB ska sättas i ett dotterbolag och delas ut till aktieägarna. Ett flertal emissioner föreslås även, samt bemyndigande att göra ytterligare emissioner.

Uppdatering: Purity AB byter under våren 2011 namn till Green Technology Invest Invest Gtech AB. Purity-verksamheten ska knoppas till ett nytt dotterbolag som ska ägas av HVR Water Purification AB 20 %, Befintliga aktieägare i Purity/Green Technology Invst Gtech 20 % och Green Technology Invst Gtech 60 %.

Uppdatering: Företaget skriver under våren 2011 att de ska listas på First North under 2011.

Uppdatering: I början av november 2011 uppmärksammar Dagens Industri Gtech. Tidningen skriver att det finns många frågetecken kring värderingar, rättigheter och att bolaget döljer vem som är huvudpersonen för Gtech och bolag de investerat i. Huvudpersonen sägs vara Bengt Kylén, som Dagens Industri även skriver flyttade utomlands efter att en nyemission och tänkt notering av Xantor Meditech ifrågasatts år 2005, samt även på grund av ett stort antal konkurser och ärenden hos tingsrätten. Återstår att se hur det påverkar noteringsplanerna på First North.

Uppdatering: Tidsplanen har blivit mindre specifik, från att tidigare ha varit slutet av 2011, så anges nu att den ska ske när så kan göras på ett positivt sätt.

Uppdatering: I kallelsen till bolagsstämman den 12 juli 2012 föreslås att bolaget under 2012 ska ansöka om handel på en officiell marknadsplats.

Uppdatering: Green Technology Invest GTech meddelar i början av september 2012 att man har köpt 40% av TXG Lokomotiv AB.

Uppdatering: År 2012 går mot sitt slut och någon listning av aktien har ännu inte skett. Ingen ny tidsplan har kommunicerats.

Uppdatering: Under mars 2013 utsågs Mikael Norrman till ny VD. Han har bland annat varit VD för Vargön Alloys AB samt Direktör och Chef inom Paroc Group enligt bolaget.

Uppdatering: Företaget meddelar i maj 2013 att de har backat investeringen i TXG Lokomotiv AB, efter att företagens ledningar haft meningsskiljaktigheter. Tidigare verkar även investeringen i GreenSprout Energy ha backats.

Uppdatering: Gtech meddelade den 21 maj 2013 att de har förvärvat de energi- och miljömässiga affärsdelarna av Wargön koncernen.

Uppdatering: I mars 2014 blir det bekant att ett mindre krig har brutit ut i företaget. Styrelsen har valt att entlediga VD Mikael Norrman. Mikael Norrman å sin sida har anlitat ett ombud som har skickat en betalningsuppmaning till företrädarna i Gtech invest på 1,3 miljoner kronor för en löneskuld. Det finns enligt mediauppgifter en hel serie av obetalda skatter, sociala avgifter och fakturor. Flera krav hos Kronofogden, konkursansökningar, avhysningar etc. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

Uppdatering: Konkurs våren 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner