Nyemission i

FastTV net AB

Ej tillgängligt

Bolagets affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden. När den tekniska utvecklingen gör det möjligt kommer FAST TV att successivt övergå till att distribuera tjänster till PC-baserade enheter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:1. Aktieägare erhåller 6 teckningsrätter (FATV TR) per gammal aktie. En (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie till kursen 0,50 SEK. (N 6:1 à 0,50 SEK).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter ska äga rum den 11 september - 22 september 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till FastTV net AB hittades