Börsnotering av

FastTV net AB

Bolagets affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden. När den tekniska utvecklingen gör det möjligt kommer FAST TV att successivt övergå till att distribuera tjänster till PC-baserade enheter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Sky Communication AB är huvudägare. De delar ut aktier motsvarande 27,96 % av FastTV.net till sina ägare innan notering. Efter utdelning och notering äger Sky Communication 38 %. Uppdatering: Noteringen försenas något, från hösten till december

Mer information

SkyCom har fastställt 31 oktober 2006 som avstämningsdag för utdelning av aktier i FastTV net AB till SkyComs aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen äger aktier i SkyCom kommer, för varje 25-tal aktier man äger, att få sig tilldelat 1 aktie i FastTV net AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner