Domsjö Fabriker AB

Domsjö Fabriker har under senare år genomgått en kraftfull utveckling. Det traditionella massabruket med pappersmassa som huvudprodukt har blivit ett avancerat bioraffinaderi som förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Innebörden av begreppet bioraffinaderi är för oss att tillvarata så mycket som möjligt av virkesråvarans beståndsdelar, att göra mer av trädet.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
Domsjö Fabriker AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner