Börsnotering av

Domsjö Fabriker AB

Domsjö Fabriker har under senare år genomgått en kraftfull utveckling. Det traditionella massabruket med pappersmassa som huvudprodukt har blivit ett avancerat bioraffinaderi som förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Innebörden av begreppet bioraffinaderi är för oss att tillvarata så mycket som möjligt av virkesråvarans beståndsdelar, att göra mer av trädet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Domsjö Fabriker AB ägs sedan 31 december 1999 av ett privat konsortium. De förvärvade bolaget av dåvarande MoDo (nuvarande Holmen). Ägargruppen utökades 2007 då sju svenska affärsmän, vilka gått ihop i det nybildade bolaget BioraffInvest AB, köpte in sig i Domsjö Fabriker AB.

Värdering

Sålt till indiska Aditya Birla för 2,1 miljarder kronor.

Mer information

Domsjö Fabriker VD Malcolm Norlin säger i november 2010 att de vill säkra finansiering på 4 miljarder kronor. En börsnotering är ett alternativ, men de tittar även på andra alternativ. Han är något reserverad mot en börsnotering pga marknadens kortsiktighet, vilket inte nödvändigtvis passar så bra ihop med de stora och långsiktiga investeringar som Domsjö Fabriks verksamhet består av.

Uppdatering: Företaget säljs till indiska Aditya Birla för 2,1 miljarder kronor. Igen börsnotering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner