Catech

Catechs affärsområde ”Industri” erbjuder utrustningar och system för sågverk. Produkterna omfattar bland annat kantautomater, optimeringssystem, råsorteringar, enstyckemataren Tong-Loader och Justerverk. Catech investerar inom förnyelsebar energi och miljö i affärsområdet ”Greentech”. Catech äger även Framtec i Nora AB, Catech Saw Equipment AB och Catech Energy AB.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner