Börsnotering av

Catech

Catechs affärsområde ”Industri” erbjuder utrustningar och system för sågverk. Produkterna omfattar bland annat kantautomater, optimeringssystem, råsorteringar, enstyckemataren Tong-Loader och Justerverk. Catech investerar inom förnyelsebar energi och miljö i affärsområdet ”Greentech”. Catech äger även Framtec i Nora AB, Catech Saw Equipment AB och Catech Energy AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Catech AB, som innan notering delar ut verksamheten till sina aktieägare.

Mer information

Catech AB som är noterat på First North gör ett omvänt förvärv av Redland Farming OOO och placerar Catechs nuvarande verksamhet i ett separat bolag, som delas ut till aktieägarna i Catech AB. Det nya Catech kommer sedan att noteras.

Uppdatering: Catech AB, Framtec i Nora AB och Catech Saw Equipment AB ansökte om konkurs under oktober 2010. Det blir således ingen notering av Catech ABs verksamhet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner