CA Fastigheter AB

Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Verksamheten är indelad i sju regioner med kontor på sju orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Osby, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
CA Fastigheter AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner