Börsnotering av

CA Fastigheter AB

Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Verksamheten är indelad i sju regioner med kontor på sju orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Osby, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Bröderna Johan och Magnus Claesson äger CA Fastigheter AB.

Mer information

CA Fastigheter AB har i juli 2008 ökat sitt ägande i Scribona till 25 %. Scribona är noterat och består numera endast av ett tomt skal, en kassa och ett förlustavdrag. Ett omvänt uppköp står alltså för dörren. Men det är inte säkert att CA Fastigheter AB noteras, att Scribona köps ut från börsen är också ett alternativ. Uppdatering: CA Fastigheter AB har köpt ytterligare aktier i Scribona och har passerat 30 % av aktierna, vilket gör att man nu är förpliktigad enligt reglerna att lägga ett bud. Budet kommer inte att innehålla någon premie. Uppdatering: Det är inte CA Fastigheter AB som Claesson vill använda Scribona till, utan man vill bygga upp något paralellt. Dvs ingen notering av CA Fastigheter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner