Yabie AB

Yabie utvecklar och erbjuder lättanvända och pålitliga kassasystem. Med Yabie blir en iPhone eller iPad ett kassasystem som på ett enkelt sätt kan ta emot flera olika former av betalningar.
Ingen nyemission hittades

Noteringskandidaten Yabie ökar omsättningen med 326 procent

Fintechbolaget Yabie, som är en noteringskandidat, ökade under räkenskapsåret 2022 sina intäkter med 326 % procent jämfört med föregående räkenskapsår.

Yabie AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner