Börsnotering av

Yabie AB

Yabie utvecklar och erbjuder lättanvända och pålitliga kassasystem. Med Yabie blir en iPhone eller iPad ett kassasystem som på ett enkelt sätt kan ta emot flera olika former av betalningar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Mathias Plank, Richard Båge, Swedbank, Brightly Ventures och NFT Venture finns bland delägarna.

Värdering

800 Mkr pre-money och 960 Mkr post money vid nyemissionen i maj 2022.

Mer information

I slutet av maj 2021 meddelade Yabie att man gjort en pre-IPO på 26 MUSD där Pareto Securities var rådgivare. Bland de som investerade fanns bla de befintliga ägarna Swedbank, Brightly Ventures och NFT Venture.

Uppdatering: I början av februari 2022 angav bolaget i ett pressmeddelande tidsplanen för noteringen till 2022.

Uppdatering: I mitten av mars 2022 köpte Yabie det svenska säkerhetsbolaget Infrasec. I förvärvet ingår även EasyPos System AB som ägs av Infrasec.

Uppdatering: I början av juni 2022 skrev Di Digital att Yabie pausar noteringsplanen på grund av marknadsklimatet. Bolaget tar dock samtidigt in 160 Mkr i en nyemission.

Uppdatering: I maj 2023 började Ilija Batljan, som är under finansiell press, att sälja av sina aktieinnehav vilket i flera fall satt press på kurserna. Han är delägare i Yabie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner