Börsnotering av

C-Green AB

C-Green är ett teknikföretag som erbjuder kostnadseffektivt och klimatsmart slamhantering med OxyPower HTC, en egen patenterad energieffektiv process som omvandlar slam och våt biomassa till biobränsle eller jordförbättringsmedel. Gör det möjligt för kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter att välja en säker och miljöanpassad slamhantering som ökar biogasproduktion samt underlättar återvinning av näringsämnena kväve och fosfor. C-Green AB hette tidigare C-Green Technology AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

1 januari 2021; Erik Odén (grundare) 19 %, Fredrik Lundqvist 15 %, Fredrig Öhman 15 %, KIC Innoenergy SE 15 %, Almi Invest Green Tech AB 9 %, Ulf Lundström 3 %, Axegård Consulting AB 3 %, Nordea Livförsäkring Sverige AB 1 %, Övriga 20 %.

Värdering

Uppdatering: 680 kr per aktie vid emission i juni 2022

Mer information

C-Green Technology finansierar sig via konvertibler som kan konverteras vid en spridningsemission 2021/2022 vilket är ett starkt tecken på att en notering ska ske. Vidare ska bolaget delta på ett investerarevent som vänder sig till allmänheten i slutet av maj 2021 som bland annat anordnas av G&W Fondkommission vilket även är ett tecken på en kommande notering.

Uppdatering: Under juni 2022 gjorde C-Green en spridningsemission på 22,6 Mkr där även Concejo AB deltog. I samband med emissionen påkallades även konvertering av C-Greens utestående konvertibler till stamaktier. Bland konvertibelinnehavarna återfanns bland annat SEB Greentech och Almi Invest. Corpura var rådgivare. För den kommande noteringen är Carnegie rådgivare, någon tidsplan angavs dock inte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner