Börsnotering av

Emplicure AB

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med distribution av tobaksfritt nikotin som första produkt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteingsemissionen; Thomas Lundqvist 35,19 %, Susanne Bredenberg 19,18 %, Aduro Material AB 18,32 %, Olle Olsson Holding AB 7,15 %, Monesi Förvaltnings AB 5,59 %, AB Uppsala Cementgjuteri 2,20 %, Advokatfirma Tomas Matsson ABs pensionsstiftelse 1,70%, Ekarna Invest AB 1,30 %, Åkerblom förvaltning AB/Hans Åkerblom 1,21 %, Staffan Meurling AB 1,03 %, Övriga (12 stycken) 7,14 %.

Värdering

Uppdatering: 85,3 Mkr post money

45,5 Mkr pre-money och 85,3 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Emplicure noteras på First North den 24 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner