AcadeMedia AB

AcadeMedia är sveriges största privata utbildningsanordnare. Företagets verksamheter är indelade i tre segment, för- och grundskolesegmentet, gymnasiesegmentet och vuxenutbildningssegmentet.
Nasdaq Stockholm
Tjänster
Bransch: Tjänster
Nasdaq Stockholm
Utbildning
Bransch: Utbildning

Intervju med AcadeMedia - Lyckad börsnotering

Idag noterades utbildningsanordnaren AcadeMedia på Nasdaq Stockholm och inför det hade aktier bjudits ut för 40 kr styck. Det blev

Teckna aktier i AcadeMedia inför börsnoteringen

AcadeMedia är sveriges största privata utbildningsanordnare och den 15 juni blir de noterade på Stockholmsbörsen. Inför det gör företaget en

AcadeMedia AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner