Börsnotering av

AcadeMedia AB

AcadeMedia är sveriges största privata utbildningsanordnare. Företagets verksamheter är indelade i tre segment, för- och grundskolesegmentet, gymnasiesegmentet och vuxenutbildningssegmentet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Private equity-fonden EQT V.

Värdering

3 414 Mkr pre-money och 3 764 Mkr post money vid nyemissionen inför börsnoteringen. 40 kr per aktie.

Mer information

I mitten av september 2013 ryktas det om att EQT planerar att börsnotera Academedia i slutet av 2013. Argumentationen är att ägarna av välfärdsbolag inte vill sitta på hela den politiska risken vid ett regeringsbyte år 2014. Argumentationen att en börsnotering måste ske under slutet av 2013 är att det annars riskerar att bli ett slagträ i valrörelsen.

Uppdatering: I slutet av oktober 2013 säger Harry Klagsbrun, partner på EQT, att en börsnotering är det mest troliga exitalternativet. Utifrån vad han säger så låter en börsnotering under 2014 trolig om noteringsklimatet blir så bra som många förväntar sig.

Uppdatering: I början av april 2014 meddelades att AcadeMedia köper den norska förskolekedjan Espira Gruppen. Espira är en av Norges största förskoleaktörer med 75 förskolor, 7 500 förskolebarn och 2 000 medarbetare.

Uppdatering: I slutet av maj 2015 har ännu ingen notering skett och det har inte heller pratats om saken. Det politiska klimatet är sannolikt för osäkert på den svenska marknaden för att kunna notera AcadeMedia tillsvidare.

Uppdatering: I början av september säger Academedias vd Marcus Strömberg att ägaren EQT gett dem i uppdrag att förbereda ett ägarbyte. Han säger vidare att en börsnotering är det mest troliga alternativet.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 säger en källa till Reuters att AcadeMedia ska börsnoteras i sista veckan av november 2015.

Uppdatering: I mitten av november 2015 säger Harry Klagsbrun, partner på EQT och ägaransvarig för Academedia, att en börsnotering med all sannolikhet sker under 2016. Carnegie sonderade intresset hos investerare under september 2015 och i normala fall hör de av sig inom några veckor igen, men i mitten av november 2015 har i alla fall en av aktörerna inte hört något mer från Carnegie/Academedia.

Uppdatering: I mitten av januari 2016 tar AcadeMedia sitt största steg in på den tyska marknaden. VD vill dock inte uttala sig om ämnet börsnotering.

Uppdatering: I mitten av januari 2016 säger EQT-partnern Harry Klagsbrun till DI "Nu ska vi ta hand om förvärvet. Ett bra läge för bolaget är när vi känner att vi har fått vår tillväxtplan i Tyskland på plats. En börsnotering kan bli aktuell tidigast någon gång efter sommaren"

Uppdatering: AcadeMedia meddelade via ett pressmeddelande i slutet av maj 2016 att de noterar sig på börsen den 15 juni och inför det gör en nyemission samt att ägarna säljer befintliga aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner