Börsnotering av

Echandia Marine AB

Echandia utvecklar och erbjuder utsläppsfria energisystem till industrin. Bolaget erbjuder bland annat batterier till sjöfarts- och järnvägsbranschen och utvecklar även bränsleceller.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Grundare och ett 30-tal investerare.

Mer information

Echandias vd Magnus Eriksson sade i mitten av januari 2021 till NyTeknik att bolaget ska vara börsfähigt 2022-2023.

Echandia gör utsläppsfira energisystem till sjöfarten. Vd har i början av januari 2021 pratat med NyTeknik och där framgår att bolaget idag erbjuder litiumjon-batterier av LTO-typen till sjöfafarten. Vd blickar även vidare och tar upp att desto större fartygen är desto mindre relevant är det med batterier. Han tar upp bränslecell, till vilken det krävs passande bränslen. Första steget efter batterier är att använda komprimerad vätgas och för större fartyg flytande vätgas. För att kunna driva fartyg ännu längre och med högre effekt är ammoniak lämpligt och företaget undersöker nu vilken typ av reformator för ammoniak som är mest lämplig.

Bolaget håller under januari 2021 på med en finansieringsrunda för att finansiera satsningen på bränsleceller.

Uppdatering: I slutet av oktober 2022 utsågs Fredrik Hellström till ny vd för Echandia. Nuvarande vd och grundare Magnus Eriksson tillträder posten som Chief Strategy Officer och kommer att fokusera på utvecklingen av Echandias produktportfölj och teknologi, och därmed ytterligare stärka företagets långsiktiga konkurrenskraft. "Fredrik kommer att fokusera på att bygga en verksamhet för tillväxt och bredda produktportföljen tillsammans med ett starkt team."

Uppdatering: I marknadsföring mot investerare publicerad i november-december 2022 sade vd "Vi överväger definitivt en framtida notering. Arbetet med att rusta och förbereda bolaget inför en framtida notering pågår för fullt, men vi har ingen brådska och väljer i stället att vänta in rätt tillfälle."

Uppdatering: Under våren 2024 upprättade Echandia en kontrollbalansräkning som visade att mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat. En justerad kontrollbalansräkning visade senare att det aktiekapitalet var fullt återställt. Under maj 2024 fick Echandia även sitt största kontrakt hittills på över 100 Mkr. Det gäller elektrifiering av två bilfärjor med en nordeuropeisk färjeoperatör och leverans ska ske under tredje kvartalet 2025 skriver Di Digital.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner