Petrosibir AB

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Petrosibir AB hette tidigare Shelton Petroleum AB. Shelton Petroleum AB hette tidigare Petrosibir AB. Petrosibir AB hette tidigare Temporär Förvaltning i Stockholm AB. Temporär Förvaltning i Stockholm AB hette tidigare Nordic Growth Market NGM Holding AB.
Ingen nyemission hittades

Shelton Petroleum från NGM till Nasdaq OMX Stockholm

[b]Shelton Petroleum[/b] är ett svenskt råvaruföretag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda

Petrosibir AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner